Hirdetés


2019. december 01.

 

Az imanaptárunk szerint az Üllői gyülekezetért és lelkipásztoráért: Kun Máriáért imádkozunk az egyházmegye gyülekezeteivel együtt. Könyörögjünk a gyülekezet megerősödéséért, a missziói munkáért.

 

Hétfőn fél 8-kor áhítat, este 7 órakor presbiteri bibliaóra

Kedden du. 6 órakor házi imaóra

Szerdán du. fél 6-kor énekkari próba

Csütörtökön du. 6-kor bibliaóra

Pénteken du. fél 6-kor énekkari próba

Vasárnap 10 órakor adventi istentisztelet hittanosaink szolgálatával, valamint gyermek-istentisztelet

 

Hálás szívvel köszönjük az úrvacsorai jegyek megajánlását, az adventi koszorút az úrasztalára és a templom bejárata fölé készített gyönyörű adventi díszítést! Isten áldása legyen a buzgó Testvéreken!

Örömmel hirdetem, hogy a Bíró Lajos Általános Iskola javára redezett jótékonysági esten 418 ezer forint adomány gyűlt össze, melyet már át is adtunk az iskolának. Istené legyen a dicsőség, és hálás köszönet az adakozóknak! Köszönjük a szeretetvendégségre hozott süteményeket is, és a szeretetvendégség utáni takarítást.

Hirdetem az adventi jótékonysági vásárt, melynek megvásárolható ajándéktárgyait a Szorgos Kezek alkotókör tagjai készítették el nagy buzgalommal. A bevételből a gyülekezetünk szeretetszolgálatát, a diakóniát támogatjuk. A templom előterében istentisztelet után mindenki kedvére válogathat az ajándéktárgyak közül.

Egyházunk Missziói Irodája kér segítséget, hogy a hazájukban keresztyén hitük miatt üldözött diákokat, akik jelenleg Magyarországon tanulnak -mivel nincs lehetőségük a Karácsonyt családjukkal tölteni-, december 24-26. között vendégül lássák a gyülekezetek. Lehet 1 napot is vállalni, illetve 2-3 napot is. A kérés az, hogy az istentiszteleten és a családi étkezésen részt vehessenek. Egy családhoz 2 diák kerül. Mivel magyarul nem tudnak, csak angolul lehet velük beszélni. Néhány adat a keresztyén üldözésről: A keresztyénség napjaink legüldözöttebb vallása. Minden 5 vallásilag üldözött emberből 4 keresztyén. Az elmúlt évben 4136 keresztyént öltek meg (átlagosan napi 11fő), 2625 főt tartottak fogva ítélet nélkül, 1266 templomot vagy épületet támadtak meg keresztyén ellenes indíttatásból, 245 millió keresztyén ember van kitéve erőszakos cselekmények veszélyének. Keresztyén üldözés kiemelt országai: Észak Korea, Afganisztán, Szomália, Líbia, Pakisztán, Szudán, Eritrea, Jemen, Irán, India. Az előtérben kihelyezett papírlapon lehet jelentkezni a szükséges adatok megadásával. További információt lelkipásztorunktól lehet kérni.

December 14-én, szombaton du. 2 órakor a Nádasdy-filmszínházban vetítik az „Örök tél” című filmet, amely emléket állít a Gulágra elhurcolt honfitársainkra. Nézzük meg, és hívjunk másokat is!