Hirdetés


2019. október 6.

 

Részvéttel jelentem, hogy 97 esztendős korában elhunyt Kincse Pálné Gere Mária, aki a Kinizsi utcában lakott. volt. Temetése kedden du. 3 órakor lesz. Isten adjon vigasztalást és megnyugvást a gyászoló Családnak! 

Az imanaptárunk szerint a mi egyházközségünkért imádkoznak az egyházmegye gyülekezetei. Adjunk hálát ezért a testvéri és imádkozó közösségért!

Szeretettel: köszöntjük a kisgyermekekkel érkezett Családokat! Nagy Róbert és Kósa Lídia leánya: Petra Alexa, Szőke Ágoston és Nyéki Gabriella leánya: Szófia, Csőke Csaba és Pere Gabriella fia: Dávid, Sípos József és Báling Mirjám leánya: Nóra részesül a keresztség szentségében. A keresztelésre készülve énekeljük a 329:2-t.

 

Hétfőn fél 8-kor áhítat, este 7 órakor presbiteri bibliaóra

Kedden du. 6 órakor házi imaóra

Szerdán du. fél 6-kor énekkari próba

Csütörtökön du. 6 órakor bibliaóra

Pénteken du. fél 6-kor énekkari próba

Szombaton du. 5 órakor ifióra

Vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermek-istentisztelet

 

Idén is rendezünk találkozót gyülekezetünk nyugdíjas korú testvéreinek, mégpedig következő vasárnap du. 3 órakor, a gyülekezeti házban. Szívesen fogadunk süteményeket erre az alkalomra, melyet már délelőtt el lehet hozni. Köszönjük a gyülekezeti ház takarítását, de még mindig nagyon sok a teendő. Aki tudna segíteni benne, kérjük, hogy istentisztelet után maradjon egy rövid megbeszélésre a templom előterében. Hordozzuk egymást imádságban is, hogy minél többen együtt lehessünk és hálát adva dicsérhessük Urunkat! 

 A gyülekezeti ház építésével együtt templomunk fűtése is korszerűsödik, ennek jeleit láthatjuk már a templomban. A mesterek szombaton is dolgoztak, s bizony jó sok por maradt utánuk a templomban. Hálás szívvel köszönjük meg Margitkának és fiának, Sanyinak, hogy szombat este nekiláttak a takarításnak, és több órai munkával sikerült a templom belsejét az istentisztelethez méltóvá tenni.

Diakónusunknak, Nagy Miklósné Heninek megszületett a kisfia, mindketten jól vannak. Szeretnénk egy kis támogatást nyújtani nekik a gyermek érkezéséhez, aki szívesen adakozik rá, a pénztárosunknál megteheti.

A Lepramisszió őszi csendesnapja szombaton 10 órakor lesz Budapesten, a Rákosfalvi Református Egyházközségben. Aki szeretne eljönni, keresse meg istentisztelet után lelkipásztorunkat.

170 évvel ezelőtt végezték ki az 1848/49-es szabadságharcunk főtisztjeit Aradon. A városi megemlékezés pénteken volt, ahol polgármester úr nyilvánosan megköszönte gyülekezetünknek a kopjafa felújítását. Imádságunkban emlékezzünk meg kegyelettel mártírhalált vállaló őseinkről.

Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Záróénekünk a 200. dicséret. Az első vers így kezdődik: „Ó, maradj kegyelmeddel mivelünk, Jézusunk”. Utána a Himnuszt énekeljük.