Hirdetés


2019. június 09. Pünkösd

 

Részvéttel jelentem, hogy pénteken vettünk búcsút a 78 éves korában elhunyt Tóth Jánosné Varsányi Julianna asszonytestvérünktől, aki az Ady Endre utcában lakott. Isten adjon vigasztalást és megnyugvást a gyászoló Családnak! Jelentették Gere Sándorné Kovács Zsófia 93 éves, Orgona utcai lakos halálát. Temetése június 20-án, csütörtökön 15 órakor lesz. Isten adjon vigasztalást Igéje által a gyászoló Családoknak!

Az imanaptárunk szerint a Jászkarajenő-Törteli gyülekezetért és lelkipásztoráért: Sőreg Norbertért imádkoznak az egyházmegye gyülekezetei. Imádkozzunk a gyülekezet békességéért és lelki épüléséért. Imádkozzunk a dunai hajóbalesetben elhunytak családtagjainak vigasztalásáért, és az erdélyi magyarság békés és boldog életéért.

 

Heti alkalmaink:

Pünkösdhétfőn 10 órakor úrvacsorás istentisztelet

A hétközi alkalmainkat a szokott rend szerint tartjuk.

Vasárnap hittanos évzáró istentisztelet, du. 4 órakor presbiterek találkozója

 

Hálás szívvel köszönjük a szülőknek a templom takarítását és díszítését, a buzgó Testvéreknek az úrvacsorai jegyek megajánlását, Isten áldása legyen életükön.

Refis hittantáborunk július 1-től 5-ig tart, melyet részint a Buga-iskolában, részint a templomban és a Bíró Lajos Iskolában tartunk. A tábor díját idén nem akartuk emelni, a költségek azonban emelkedtek. Ezért köszönettel fogadunk pénzbeli és természetbeni adományokat. A pénzbeli adományt a pénztárosunknál lehet befizetni, a természetbeni adományokra a felajánlást diakónusunknál, Nagy Miklósné Heninél, istentisztelet után a templom előterében lehet megtenni.

Gyülekezeti újságunk legfrissebb számát a kijáratnál vehetik magukhoz a Testvérek.

Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Hallgassuk meg a hatodikos hittanosaink pünkösdi műsorát!

2019. június 10. Pünkösdhétfő

 

Részvéttel jelentem, hogy pénteken vettünk búcsút a 78 éves korában elhunyt Tóth Jánosné Varsányi Julianna asszonytestvérünktől, aki az Ady Endre utcában lakott. Isten adjon vigasztalást és megnyugvást a gyászoló Családnak! Jelentették Gere Sándorné Kovács Zsófia 93 éves, Orgona utcai lakos halálát. Temetése június 20-án, csütörtökön 15 órakor lesz. Isten adjon vigasztalást Igéje által a gyászoló Családoknak!

Az imanaptárunk szerint a Jászkarajenő-Törteli gyülekezetért és lelkipásztoráért: Sőreg Norbertért imádkoznak az egyházmegye gyülekezetei. Imádkozzunk a gyülekezet békességéért és lelki épüléséért. Imádkozzunk a dunai hajóbalesetben elhunytak családtagjainak vigasztalásáért, és az erdélyi magyarság békés és boldog életéért.

 

Heti alkalmaink:

 

A hétközi alkalmainkat a szokott rend szerint tartjuk.

Vasárnap hittanos évzáró istentisztelet, du. 4 órakor presbiterek találkozója

 

Szeretettel köszöntjük az 50 évvel ezelőtt konfirmált Testvéreinket! Isten áldása legyen életükön, hogy konfirmációi fogadalmukat mindeddig hűségesen megtartották! Isten tartsa meg őket továbbra is hitben, szeretetben, adjon nekik ezután is erőt és reménységet!

Refis hittantáborunk július 1-től 5-ig tart, melyet részint a Buga-iskolában, részint a templomban és a Bíró Lajos Iskolában tartunk. A tábor díját idén nem akartuk emelni, a költségek azonban emelkedtek. Ezért köszönettel fogadunk pénzbeli és természetbeni adományokat. A pénzbeli adományt a pénztárosunknál lehet befizetni, a természetbeni adományokra a felajánlást diakónusunknál, Nagy Miklósné Heninél, istentisztelet után a templom előterében lehet megtenni.

Gyülekezeti újságunk legfrissebb számát a kijáratnál vehetik magukhoz a Testvérek.

Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Záróénekünk a            számú dicséretünk              verse. A       vers így kezdődik: