Hirdetés


2019. április 14.

 

Részvéttel jelentem, hogy kedden vettünk búcsút Gere Antalné Hollósi Mária 87 évesen elhunyt asszonytestvérünktől, aki az Ady Endre utcában lakott. Pénteken búcsúztunk el Józsa Sándorné Szatmári Julianna 82 éves korában elhunyt asszonytestvérünktől, aki a Gábor Áron utcában lakott. Jelentették Engel Zoltánné Váczi Éva 68 éves asszonytestvérünk halálát, aki az Aradi utcában lakott. Temetése hétfőn 15 órakor lesz. Isten adjon vigasztalást és megnyugvást a gyászoló Családoknak! Emlékharang szólt előző vasárnap a 10 évvel ezelőtt 75 éves korában elhunyt Tóth Pálné Gáspár Julianna asszonytestvérünk emlékére, aki Halásztelken, a II. Rákóczi Ferenc utcában lakott. Emlékharang szólt pénteken a 10 évvel ezelőtt 49 éves korában elhunyt Kerekes Józsefné Balla Irén asszonytestvérünk emlékére, aki a Révsoron lakott. Emlékharang szól ma Pócza Józsefné Erdősi Edit asszonytestvérünk emlékére, aki 17 éve 47 éves korában hunyt el, és a Kölcsey utcában lakott. Isten adjon békés emlékezést a fájó szívvel emlékező Családoknak!

Az imanaptárunk szerint a Dunavarsányi Református Egyházközségért és lelkipásztoráért: Bóna Zoltánért imádkoznak az egyházmegye gyülekezetei. A gyülekezet hálát ad Istennek a 10 évvel ezelőtt felszentelt Soli Deo Gloria Közösségi Házukért. Kérik, hogy imádkozzunk a gyülekezet további missziói szolgálatáért, a református egyháztagok közéletben betöltött felelős munkájáért. Hordozzuk mi is imádságban őket.

Szeretettel köszöntjük a kisgyermekkel érkezett Családot! Varga Zoltán és Novák Mónika leánya: Zoé részesül a keresztség szentségében. A keresztelésre készülve énekeljük a 329:2-t. 

 

Heti alkalmaink:

Hétfőn fél 8-kor áhítat

Kedden du. 6 órakor imaóra

Szerdán, csütörtökön és pénteken du. 6-kor bűnbánati istentisztelet

Szerdán és pénteken a bűnbánati istentisztelet után énekkari próba

Nagypénteken 10 órakor istentisztelet

Húsvétvasárnap 10 órakor úrvacsorás istentisztelet

Húsvéthétfőn 10 órakor úrvacsorás istentisztelet

 

Elkészült a gyülekezeti újságunk húsvéti száma, amelyet minden választójoggal rendelkező egyháztagunk a kijáratnál átvehet. Kérjük a Testvéreket, hogy a húsvéti hálaáldozati adományukat a borítékba téve április végéig helyezzék el valamelyik kijáratnál lévő gyűjtőládába.  Természetesen a választójoggal nem rendelkező testvérek is vigyenek az újságból, és olvassák! Ha a borítékos adakozásban is részt vesznek, azt csak hálás szívvel köszönni tudjuk. 

Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

 

künk a 434. dicséret minden versével, az első vers így kezdődik: „