Hirdetés


2019. március 03.

 

Részvéttel jelentem, hogy pénteken eltemettük a 77 éves korában elhunyt Darvalics Imréné Nagy Julianna asszonytestvérünket, aki az Ady Endre utcában lakott. Isten adjon vigasztalást és megnyugvást Családjának! Isten adjon békességet és vigasztalást a gyászoló Családnak!

Emlékharang szól ma az 1 éve, 84 éves korában elhunyt Simon Pálné Ördögh Etelka asszonytestvérünk emlékére, aki a Rákóczi úton lakott. Isten adjon békés emlékezést és megnyugvást Családjának!

 

Heti alkalmaink:

Hétfőn fél 8-kor áhítat, du. 6 órakor felnőttkonfirmációra előkészítő, 7 órakor presbiteri bibliaóra

Kedden du. 6 órakor imaóra

Szerdán, csütörtökön, pénteken du. 6 órakor bűnbánati istentisztelet vendégigehirdetők szolgálatával

Szerdán és pénteken bűnbánati istentisztelet után énekkari próba

Pénteken du. 4 és 5 órakor konfirmandus óra

Szombaton du. 5 órakor ifi bibliaóra

Vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentisztelet

 

Hálás szívvel köszönjük meg a szombati, jótékonysági ebédfőzésben résztvevők munkáját és szolgálatát. Isten áldása legyen a buzgó Testvérek életén!

A következő vasárnap böjt első vasárnapja, az Úrnak asztalát megterítjük. Készüljünk rá bűneink megvallásával, hogy ne méltatlanul legyünk részesei az úrvacsorai közösségnek.

Az imanaptárunk szerint a Dabas-Gyóni Református Egyházközségért és lelkipásztoráért: Fekete Lászlóért imádkoznak az egyházmegye gyülekezetei. Hordozzuk mi is imádságban őket.

Szeretettel köszöntjük dr. Hecker-Réz Róbertet, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanárképző Főiskolájának docensét. Köszönjük az Ige üzenetét, a szolgálatát, és kérjük, hogy mutassa be a Főiskolát. Az istentisztelet után a gyülekezeti teremben szeretetvendégséget tartunk, ahol sütemény és tea mellett kötetlenül is lehet vele beszélgetni.

A mai perselypénz Egyházunk bibliakiadási munkáját támogatja, segítsük mi is a Szentírás terjesztését.

Március hónapban a vizsolyi református gyülekezet számára gyűjtünk adományt. Ebben a gyülekezetben nyomtatták ki először a teljes magyar nyelvű Szentírást 1590-ben. Mára azonban a gyülekezet lélekszáma drasztikusan lecsökkent, így külső támogatásra szorul Adományunkkal -mint jelképes egyháztagsági járulékkal – kifejezhetjük szolidaritásunkat a gyülekezettel. Az adományt a pénztárosunknál lehet befizetni.

Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.