Hirdetés


2019. február 3.

 

 

 

Heti alkalmaink:

Hétfőn fél 8-kor áhítat, du. 6 órakor felnőttkonfirmációra előkészítő, 7-kor presbiteri bibliaóra

Kedden du. 6 órakor imaóra

Csütörtökön du. 6 órakor bibliaóra

Pénteken du. 4 és 5 órakor konfirmandus óra, háromnegyed 6-kor énekkari próba

Szombaton du. 5 órakor ifi bibliaóra

Vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermekistentisztelet

 

 

Gyújtogatás miatt leégett a Budapesti Református Teológia kollégiuma. Bár a Kormány az újjáépítést magára vállalta, a diákok megsegítésére országos gyűjtés indult. Mai perselypénzünkkel fogjuk őket támogatni az esperes úr kérése szerint. Ugyanakkor teológusunkat, Kósa Márkot is szeretnénk támogatni, hiszen az ő holmijai is ott vesztek nagyrészt a tűzben. Pénztárosunknál lehet adományt befizetni erre a célra. Isten áldja meg az adakozó Testvérek életét!

Az úrvacsorai alkalmakra lehet kenyeret és bort megajánlani. Az előtérben kifüggesztett papír üres rubrikáiba írhatják be a nevüket a Testvérek.

Az egyházfenntartói járulék mértéke ebben az évben felnőtt, jövedelemmel rendelkező  személyenként évi 12.000.- forint, melyet részletekben is lehet fizetni.

Február 14-én ismét megemlékezünk a Házasság hetéről. Idén is a Városháza házasságkötő termében gyűlünk össze este 7 órakor, hogy bizonyságot tegyünk Isten rendjéről, hogy egy férfi és egy nő élethosszig tartó, Isten színe előtt kötött szövetsége a házasság. A részletes programról majd jövő vasárnap tudunk híradással lenni.

Az egyházmegyei imanaptárunk szerint a Cegléd-Nagytemplomi Gyülekezetért, és lelkipásztoráért: Hánnka Leventéért imádkozunk. 

Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedű adakozót szereti az Isten.

 

Záróének a 274. dicséret 2-4. verse, a második vers így kezdődik: „A súlyos gondok mit