Hirdetés


2018. október 14.

 

Emlékharang szólt kedden az 1 évvel ezelőtt, 68 éves korában elhunyt Kaniczki Etelka asszonytestvérünk emlékére. Isten adjon vigasztalást és békés emlékezést férjének, Páli Sándornak és szeretteinek!

Szeretettel köszöntjük a kisgyermekkel érkezett Családot! Molnár Zoltán és Szabó Melinda leánya: Vivien részesül a keresztség szentségében. A keresztelésre készülve énekeljük a 329:2-t.

 

 

Heti alkalmaink:

 

Hétfőn reggel fél 8-kor áhítat, du. 6 órakor felnőttkonfirmációra előkészítő

Kedden du. 6 órakor imaóra

Szerdán du. fél 6-kor énekkari próba

Csütörtökön du. 6 órakor bibliaóra

Pénteken du. 4 és 5 órakor konfirmandusóra, háromnegyed 6-kor énekkari próba

Szombaton du. 5 órakor ifis bibliaóra

Vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermek-istentisztelet

 

Szeretettel köszöntjük Kiss Gergely ráckevei beosztott lelkipásztor urat, Szigetszentmárton és Szigetújfalu alakuló református gyülekezetének szervező lelkipásztorát. A mai vasárnap a Dunamenti lelkészkör tagjai egymás gyülekezetében szolgálnak, ezzel is erősítve a testvéri összetartozást. Köszönjük a szolgálatát, az Ige üzenetének tolmácsolását. Életére, családjára és hűséggel végzett szolgálatára Isten gazdag áldását kérjük!

Ma du. 3 órakor a nyugdíjas Testvéreinknek szervezünk lelki alkalmat a parókián, melyen hittanosaink is szolgálnak énekkel és versmondással. Szeretettel várjuk azokat a Testvéreket is, akik még nem érték el ezt a kort, de szívesen részt vennének rajta!

Az egyházmegyei imanaptárunk szerint a Szigetszentmiklós-Kossuth utcai gyülekezetért és lelkipásztoraiért imádkozunk. 

Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Záróének a 200.  dicséret mindegyik verse, az 1. vers így kezdődik: Óh, maradj kegyelmeddel mivelünk Jézusunk