Hirdetés


2018. május 27.

 

Részvéttel jelentem, hogy elhunyt Becz Józsefné Hollósi Anna 90 éves asszonytestvérünk, aki a Csépi úton lakott. Temetése kedden, 15 órakor lesz. Elhunyt Vaszkó Istvánné Garbacz Julianna 88 éves asszonytestvérünk, Marosi Ildikó presbiterünknek az édesanyja, aki a Jókai utcában lakott. Temetésének időpontja még nem ismert. Isten adjon vigasztalást a gyászoló Családoknak!

Házasulandókat hirdetek: Bordács János és Köteles Ildikó református nőtlen fia: János, és Burján András és Mészáros Zsuzsanna református hajadon leánya: Boglárka szombaton a 16 órakor kezdődő polgári szertartás után kérik templomunkban Isten áldását házasságkötésükre. Isten áldja meg szent elhatározásukat!

Szeretettel köszöntjük a kisgyermekkel érkezett Családot! Böjtös András és Csécsei Réka fia: András, Tóth László és Tiba Andrea fiai: Lázár és Milán, valamint Szőke Ágoston és Nyéki Gabriella fia: Ágoston részesül a keresztség szentségében. A keresztelésre készülve énekeljük a 329:2-t.

 

Heti alkalmaink:

 

Hétfőn fél 8-kor áhítat

Kedden du. 6 órakor imaóra

Szerdán du. fél 6-kor énekkari próba

Csütörtökön du. 6 órakor bibliaóra, utána presbiteri gyűlés

Pénteken du. 5 órakor Szorgos Kezek, fél 6-kor énekkari próba

Szombaton du. 5 órakor ifióra

Vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermek-istentisztelet

 

Hétfőn este fél 7-kor ismét Házaskör a parókián, melyre szeretettel várjuk a házas- és jegyespárokat.

Pénteken a Szorgos Kezek alkotókör tagjai találkoznak, hogy ajándéktárgyakat készítsenek az adventi vásárra. Szeretettel várnak minden érdeklődőt! Selyemfestés és gipsztechnika tanulásával ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

Az istentisztelet után a templom előtti emlékműnél a Hősök Napja alkalmából emlékezünk meg azokról, akik az első, vagy a második világháborúban életüket adták a Hazáért. Vegyünk részt rajta, kimutatva ezzel is elődeink iránt a kegyeletünket és tiszteletünket.

Az egyházmegyei imanaptárunk szerint a Jászapáti missziói gyülekezetért és lelkipásztoráért: Somodi Lajosért imádkozunk.

Gyülekezetünk honlapján lehet jelentkezni az idei Refis táborra, amely július 2-6 között lesz a Buga-iskolában. Jelentkezési határidő június 1. Akinek a honlapon történő jelentkezés gondot okoz, az a kijáratnál található jelentkezési lapokon teheti meg ugyanezt.

Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

 

Záróének a 392. dicséret 4-5. verse, a negyedik vers így kezdődik: „Sok bajban, küzdelemben”