Hirdetés


2018. április 15.

 

Részvéttel jelentem, hogy kedden eltemettük Tóth József, 73 éves testvérünket, aki a Petőfi utcában lakott. Pénteken vettünk búcsút Buda Lászlóné Együd Lídia 80 éves asszonytestvérünktől, aki a Losonczi utcában lakott. Isten adjon vigasztalást és megnyugvást a gyászoló Családoknak!

 

Heti alkalmaink:
Hétfőn fél 8-kor áhítat, este fél 7-kor házaskör
Kedden du. 6 órakor imaóra
Szerdán du. fél 6-kor énekkari próba
Csütörtökön du. 6 órakor bibliaóra
Pénteken du. 5 és 6 órakor konfirmandus óra, 5 órakor Szorgos Kezek, fél 6-kor énekkari próba
Szombaton du. 5 órakor ifióra
Vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermek-istentisztelet

 

Egy buzgó testvérünk új szőnyegeket ajándékozott a templomba, az úrasztalához és a szószékhez, valamint új dobogót is készíttetett a szószékre. Adományát hálás szívvel köszönjük.

Hálás szívvel köszönjük a Testvéreknek a húsvéti borítékos adakozásban való részvételt is. Eddig 91 boríték érkezett vissza a kiküldött 480-ból. Ha valamelyik egyháztagunk nem kapott volna, gondnok úrnak szóljon. A kijáratnál lévő dobozban lehet továbbra is a borítékos adományt elhelyezni.

Hétfőn ismét lesz házaskör, melynek témája: Mi kell a férjnek, ill. mi kell a feleségnek. Szeretettel várunk minden érdeklődőt az alkalomra, a gyülekezeti terembe.

Következő vasárnap ismét presbiteri eskütételre kerül sor azon presbiterek részére, akik az első alkalmon betegség miatt nem tudtak esküt tenni.

Az egyházmegyei imanaptárunk szerint a Dunavarsányi gyülekezetért és lelkipásztoráért: dr. Bóna Zoltánért imádkozunk.

Istentisztelet után a gyülekezeti teremben a konfirmandusok szüleinek megbeszélést tartunk.

Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

 

Záróének a 267. dicséret, mely így kezdődik: „Mire bánkódol, ó, te én szívem”. Utána a Himnuszt énekeljük.