Hirdetés


2018. március 04.

 

Részvéttel jelentem, hogy elhunyt Simon Pálné sz. Ördögh Etelka 84 éves asszonytestvérünk, aki a Rákóczi utcában lakott. Temetése kedden, 14 órakor lesz. Jelentették Fekete Jánosné Jován Mária 85 éves asszonytestvérünk halálát. Temetésének időpontja még nem ismert. Isten adjon vigasztalást és megnyugvást a gyászoló Családoknak!

Szeretettel köszöntjük a kisgyermekkel érkezett Családokat! Fülöp Elemér és Kürti Ágota fia: Barnabás, valamint Vígh Attila és Gulya Edit leánya: Lilien Alexandra részesül a keresztség szentségében. A keresztelésre készülve énekeljük a 329:2-t, amely így kezdődik: „Nem éltem még e föld színén, Te értem megszülettél”.

 

Heti alkalmaink: 
Hétfőn fél 8-kor áhítat
Kedden du. 6 órakor imaóra, és presbiteri gyűlés
Szerdán du. fél 6-kor énekkari próba
Csütörtökön du. 6 órakor bibliaóra
Pénteken du. 5órakor „Szorgos kezek” kreatív alkalma, 5 és 6 órakor konfirmandus óra, fél 6-kor énekkari próba
Szombaton du. 5 órakor ifióra
Vasárnap 10 órakor istentisztelet, és gyermek-istentiszelet

 

 

Hálás szívvel köszönjük azoknak a Testvéreknek a munkáját, akik a templom körül a havat ellapátolták.

A Házasság hete ráirányította a figyelmünket, hogy milyen fontos a házasság ápolása. Ezért egy 4 alkalomból álló kis sorozatot indítunk, melyet március 5-én, hétfőn este fél hétkor tartunk először a parókián. A téma: A bibliai házasság ideál vagy modell? Szeretettel várjuk az ifjú és a sokat megélt házaspárokat, a jegyespárokat, hogy tudjunk beszélgetni a házasságról, az életünkről. Jelentkezni az egyházközség honlapján, vagy istentisztelet után a lelkipásztornál lehet.

Pénteken 5 órakor, a gyülekezeti teremben ismét lesz lehetőség a Szorgos kezek alkalmán kézügyes foglalkozáson részt venni, és már most ajándékokat készíteni az adventi vásárra. Szeretettel várjuk az alkotó kedvű Testvéreket.

Július 20-21-én szeretnénk ismét gyülekezeti tábort szervezni, ahová családjukkal együtt, vagy egyedül is várjuk a Testvéreket. Kellő számú érdeklődő esetén - min. 20 fő - megtartjuk a tábort. Az érdeklődők a gondnok úrnál lévő ívre írhatják fel nevüket.

Az imanaptárunk szerint a Dabas-Gyóni Református Egyházközségért és lelkipásztoráért: Fekete Lászlóért imádkoznak az egyházmegye gyülekezetei. Hordozzuk mi is imádságban őket.

A mai perselypénz Egyházunk bibliakiadási munkáját támogatja, segítsük mi is a Szentírás terjesztését.

Március hónapban a vizsolyi református gyülekezet számára gyűjtünk adományt. Ebben a gyülekezetben nyomtatták ki először a teljes magyar nyelvű Szentírást 1590-ben. Mára azonban a gyülekezet lélekszáma drasztikusan lecsökkent, így külső támogatásra szorul Adományunkkal -mint jelképes egyháztagsági járulékkal – kifejezhetjük szolidaritásunkat a gyülekezettel. Az adományt a pénztárosunknál lehet befizetni.

Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

 

Záróének a 464. dicséret, melynek első verse így kezdődik: „Jöjj, királyom, Jézusom”. Utána a Himnuszt énekeljük.