Hirdetés


2018. február 04.

 

Részvéttel jelentem, hogy hétfőn vettünk búcsút id. Kovács Ferencné Tóth Julianna 85 éves asszonytestvérünktől, aki a Bíró Lajos utcában lakott. Kedden búcsúztattuk Boltos Lászlóné Gere Julianna 86 éves asszonytestvérünket, aki a Liget utcában lakott.   Isten adjon vigasztalást és megnyugvást a gyászoló Családoknak!

 

Heti alkalmaink:
Hétfőn fél 8-kor áhítat
Kedden du. 6 órakor imaóra
Szerdán du. fél 6-kor énekkari próba
Csütörtökön du. 6 órakor bibliaóra
Pénteken du. 5 órakor „Szorgos kezek” kreatív alkotókör, 5 és 6 órakor konfirmandus óra
Szombaton du. 5 órakor ifióra
Vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermek-istentiszelet, du. 4 órakor presbiterek találkozója

 

Pénteken ismét indul a „Szorgos kezek” kreatív alkotókör foglalkozása. Februárban a filctechnika segítségével készítenek ajándéktárgyakat az adventi vásárra. Mindenkit szeretettel várnak, aki kedvet érez alkotómunkához. Köszönettel fogadnak minden olyan természetbeni felajánlást, amely munkájuk alapanyagaként szolgálhat: pamutfonál, gyöngy, kisméretű – bébiételes üvegedény.

Július 20-21-én szeretnénk ismét gyülekezeti tábort szervezni, ahová családjukkal együtt, vagy egyedül is várjuk a Testvéreket. Kellő számú érdeklődő esetén - min. 20 fő - megtartjuk a tábort. Jó alkalom arra, hogy egymást jobban megismerjük, egymáshoz közelebb kerüljünk. Az érdeklődők a gondnok úrnál lévő ívre írhatják fel nevüket.

Az éves egyházfenntartói járulék mértékét a Presbitérium a jövedelem 1%-ban állapította meg. Az egyhavi nettó keresetet, nyugdíjat száz részre osztva kapjuk meg az 1 százalékot, melyet akkor minden hónapban be lehet fizetni. Vagy nem havonta, hanem negyed- vagy félévente. Ez lenne a szükséges ahhoz, hogy az évi kiadásainkat fedezni tudjuk. A másik ajánlott mérték az évi 10.000.- forint, amelyet ugyanúgy 2-3 részletben is be lehet fizetni. Megköszönjük a Testvérek eddigi áldozatos hozzájárulását, bízunk a további szeretetükben és áldozatkészségükben.

Az imanaptárunk szerint a Bugyi Református Egyházközségért és lelkipásztoráért  imádkoznak az egyházmegye gyülekezetei. Hordozzuk mi is imádságban ezt a nehézsorsú gyülekezetet.

Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

 

 

Záróének az 512. dicséret 2-6. verse, a második vers így kezdődik: „Adj lelkedből erőt”, utána a Himnuszt énekeljük.