Hirdetés


2017. december 10.

 

Részvéttel jelentem, hogy hétfőn eltemettük Kovács Károly 74 éves férfitestvérünket, aki a Kamilla utcában Jelentették Kántor Gáborné Kovács Mária 89 éves asszonytestvérünk halálát. Temetésének időpontja még nem ismert. Isten adjon vigasztalást a gyászoló Családoknak!

Szeretettel köszöntjük a kisgyermekekkel érkezett Családot! Balatoni László és Megyei Dóra gyermekei: Panni és Bende részesülnek a keresztség szentségében. A keresztelésre készülve énekeljük a 167:1-t.

 

 

Heti alkalmaink:

Hétfőn fél 8-kor áhítat

Kedden du. 6 órakor imaóra

Szerdán du. fél 6-kor énekkari próba

Csütörtökön du. 6 órakor bibliaóra

Pénteken du. fél 6-kor énekkari próba

Szombaton du. 5 órakor ifi bibliaóra

Vasárnap 10 órakor istentisztelet

 

Az adventi vásárra a „Szorgos kezek” elkészítették az ajándéktárgyakat, melynek árából idős gyülekezeti Testvéreink számára készítünk szeretetcsomagot. Ezeket a csomagokat a diakóniai munkacsoport tagjai, ill. a kántáló fiataljaink viszik ki házhoz. 

10. alkalommal tartottuk meg a Bíró Lajos Iskola diákjai javára a jótékonysági délutánunkat, melynek perselyadománya 315.000.- forint lett. Istené legyen a dicsőség!

Következő vasárnap lesz a gyermekek karácsonya, melyet idén az énekkarunk pásztorjátéka tesz színesebbé. Szeretettel várjuk a családokat a gyermekeikkel együtt.

December 22-én 14 és 17 óra között lesz a kántálás, melyen hittanosaink a házigazdát és családját karácsonyi műsorral köszöntik, és átadják a gyülekezet karácsonyi jókívánságát, és egy kis ajándékot. 

December 24-én, vasárnap csak de. 10 órakor lesz istentisztelet. Amennyiben a gyülekezet tagjai szeretnének Szenteste áhítaton részt venni, akkor ezt jelezzék lelkipásztorunknak, és akkor megtartjuk a szentestei alkalmat. 25-én és 26-án úrvacsorás istentisztelet lesz. 31-én, vasárnap de. 10 órakor lesz istentisztelet, és új év első napján szintén de 10 órakor lesz istentisztelet.

Az iratterjesztésben megvásárolható a jövő évi Bibliaolvasó Kalauz, Falinaptár és a Képes Kálvin Kalendárium.

A gyermekek karácsonyi csomagjára a pénztárosunknál lehet adományt befizetni, melyet az ő nevükben is köszönünk.

Az imanaptárunk szerint a Vasadi Református Egyházközségért imádkoznak a megye gyülekezeteiben. Imádkozzunk mi is a gyülekezetért, és lelkipásztoráért: Király Jánosért.

Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. 

 

 

Záróének a 305. dicséret 2-4. verse, a 2. vers így kezdődik: „Mert az emberi nemzetet annyira becsülötted”, utána a Himnuszt énekeljük.