Hirdetés


 2018.04.22.

Részvéttel jelentem, hogy elhunyt Kiss József presbiter testvérünk, aki a Petőfi utcában lakott. Temetésének időpontja még nem ismert. Emlékharang szólt szombaton a néhai Bodrogi István, tavaly elhunyt testvérünk születésnapján. Isten adjon vigasztalást és megnyugvást a gyászoló Családoknak! 

 

Heti alkalmaink:

 

Hétfőn fél 8-kor áhítat

Kedden du. 6 órakor imaóra

Szerdán du. fél 6-kor énekkari próba

Csütörtökön du. 6 órakor bibliaóra

Pénteken du. 5 és 6 órakor konfirmandus óra, fél 6-kor énekkari próba

Szombaton du. 5 órakor ifióra

Vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermek-istentisztelet

 

Megtörtént a gyülekezetünkben az egyházmegyei számvizsgálat. A számvizsgálat mind a könyvelést, mind a hivatalvezetést tekintve elégedett volt, és a gyülekezet életének fejlődéséért hálát adott Istennek, és Isten áldását kérte a szolgáló és áldozatkész Testvérekre.

Az egyházmegyei imanaptárunk szerint a Dunavarsányi gyülekezetért és lelkipásztoráért: dr. Bóna Zoltánért imádkozunk.

Következő vasárnap délután 3 órakor lesz az egyházmegyei kórustalálkozó Halásztelken, melyre szeretettel várják az énekkarunk mellett a gyülekezeti tagokat is.

Ugyancsak 3 órakor kezdődik Léván a hálaadó istentisztelet, hogy a református kollégium felújítása befejeződött. Aki szeretne jönni, istentisztelet után gondnok urat keresse, amíg van szabad hely az autójában.

Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. 

 

Záróének a 267. dicséret, mely így kezdődik: „Mire bánkódol, ó, te én szívem”. Utána a Himnuszt énekeljük.