Hirdetés


2017. október 01.

 

 

 

Részvéttel jelentem, hogy elhunyt Páli Sándor felesége: Kaniczki Etelka asszonytestvérünk, aki az Esze Tamás utcában lakott. Temetése október 9-én, fél 3-kor lesz a Farkasréti temetőben. Jelentették Nagy László 71 éves, Kardos István utcai lakos halálát. Temetése csütörtökön fél 11-kor lesz. Isten adjon vigasztalást és megnyugvást a gyászoló Családoknak!

 

Szeretettel köszöntjük a kisgyermekkel érkezett Családot! Ternyák István és Kádas Viktória fia: Miron részesül a keresztség szentségében. A keresztelésre készülve énekeljük a 329:2-t.

 

Heti alkalmaink:

 

Hétfőn fél 8-kor áhítat

 

Kedden du. 6 órakor imaóra

 

Szerdán du. fél 6-kor énekkari próba

 

Csütörtökön du. 6 órakor bibliaóra, utána presbiteri gyűlés

 

Pénteken du. 5 és 6 órakor konfirmációra előkészítő, fél 6-kor énekkari próba

 

Szombaton du. 5 órakor ifióra

 

Vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermek-istentisztelet, du. 3 órakor jótékonysági orgonahangverseny

 

Hálás szívvel köszönjük a bibliai történetmondó versenyre hozott süteményt, melyet a hittanosaink nagy élvezettel fogyasztottak el.

 

A Presbitérium egy része a gondnok és a lelkész vezetésével a lévai gyülekezet istentiszteletén vesznek részt, erősítve a két gyülekezet közötti kapcsolatot.

 

Következő vasárnap délután 3 órakor jótékonysági orgonahangversenyt tartunk, melynek bevételéből a csejdi gyülekezetből való Lőrinczi Lehelt kívánjuk segíteni az orgonaművészi tanulásában. A jótékonysági hangversenyen fellép Teleki Miklós orgonaművész, valamint a csejdi gyülekezet Sola Musica énekkara. A jótékonysági orgonahangverseny védnökségét Bóna Zoltán országgyűlési képviselő vállalta. Jelenlétünkkel is, anyagi áldozatvállalásunkkal is támogassuk Lőrinczi Lehel elindulását a művészi pályáján. Keresünk egyúttal két vendégfogadó családot, akik a Sola Musica kórus 2-2 lány tagját a hétvégén fogadnánk. Jelentkezni a parókián lehet.

 

A presbiterválasztó közgyűlésre október 15-én, vasárnap kerül sor. Kérjük a Testvéreket, hogy a megszokottnál korábban érkezzenek, hogy regisztrálni tudjuk a választójoggal rendelkező egyháztagjainkat!

 

Az imanaptárunk szerint a Szigethalmi gyülekezetért imádkoznak a megye gyülekezeteiben. Hordozzuk mi is imádságban a gyülekezetet és lelkipásztorát: Kalicz Gizellát!

 

Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

 

 

 

Záróének a 299. dicséret mind az 5 versszaka, mely így kezdődik: Jézus hív, bár zúg, morajlik... . Utána a Himnuszt énekeljük.