Hirdetés


2017. augusztus 13.

 

 

 

Szeretettel köszöntjük a kisgyermekkel érkezett Családot! Séra Béla és Mocsár Krisztina fia: Krisztián Roland részesül a keresztség szentségében. A keresztelésre készülve énekeljük a 329:2-t.

 

 

 

Heti alkalmaink:

 

Kedden du. 6 órakor imaóra

 

Csütörtökön és pénteken du. 6 órakor bűnbánati istentisztelet

 

Pénteken az alkalom után énekkari próba

 

Vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentisztelet

 

 

 

A következő vasárnap az új kenyért és az államalapításért adunk hálát Istennek, és részesülünk az úrvacsora sákramentumában. Az úrvacsorai jegyeket buzgó Testvérek megajánlották, melyet hálás szívvel köszönünk!

 

Az egyházmegyénk imanaptára szerint a Nyáregyházi református gyülekezetért imádkoznak az egyházmegye gyülekezeteiben. Hordozzuk mi is imádságban a gyülekezetet és lelkipásztorát: Kelemen Norbertet!

 

A templom felülvilágító ablakainak fóliázására eddig 134 ezer forint gyűlt össze, melyet hálás szívvel köszönünk. A kivitelezés költsége viszont kb. félmillió forint, melyhez kérnénk továbbra is a Testvérek jószívű adományát.

 

Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

 

 

 

  1. Záróének: A 197. dicséret 4. 5. és 6. verse, az negyedik vers így kezdődik: Tanúságra erőt csak Te Tőled kérünk, utána a Himnuszt énekeljük.