Hirdetés


2017. szeptember 10.

 

 

 

Részvéttel jelentem, hogy 44 évesen elhunyt Drahos Gábor férfitestvérünk, aki az Eperfa utcában lakott. Temetése hétfőn 3 órakor lesz. Jelentették Csigi Zsuzsánna 73 éves korában elhunyt nőtestvérünk halálát, aki a Teleki utcában lakott. Temetése kedden 3 órakor lesz. Elhunyt Sass Gáborné Kiss Ida Piroska 85 éves asszonytestvérünk, aki a Báthori utcában lakott. Temetése pénteken 4 órakor lesz a katolikus altemplomban. Isten adjon vigasztalást és megnyugvást a gyászoló Családoknak!

 

Szeretettel köszöntjük a kisgyermekkel érkezett Családokat! Osgyán Gábor és Balaskó Laura fia: Dávid Zétény, Oláh Dávid és Farkas Andrea leánya: Fanni, és Török Benő és Fülöp Eszter leánya: Emma Ilona részesül a keresztség szentségében. A keresztelésre készülve a 329:2-t énekeljük.

 

 

 

Heti alkalmaink:

 

Hétfőn fél 8-kor áhítat

 

Kedden du. 6 órakor imaóra

 

Szerdán du. fél 6-kor énekkari próba

 

Csütörtökön du. 6 órakor bibliaóra

 

Pénteken du. fél 6-kor énekkari próba

 

Szombaton du. 5 órakor ifióra

 

Vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermek-istentisztelet

 

 

 

Felnőttkeresztelői, ill. felnőttkonfirmációi előkészítő alkalmat szervezünk, melyre a lelkipásztornál lehet jelentkezni.

 

A presbiterválasztásra szeptember 14-ig lehet jelölni arra alkalmas egyháztagot a Jelölő Bizottság tagjainál. A Bizottság névsorát, elérhetőségét a kijáratnál megtalálják a Testvérek. A választói közgyűlésre október 15-én, vasárnap kerül sor. Kérjük a Testvéreket, hogy a megszokottnál korábban érkezzenek, hogy regisztrálni tudjuk a választójoggal rendelkező egyháztagjainkat!

 

Szeptember 17-én, vasárnap du. 5 órakor az újvárosi gyülekezet presbitereivel találkozunk, kérem a presbiter testvéreket, hogy jöjjenek mindannyian! Aki nem tud eljönni, a gondnok úrnál kérje kimentését.

 

Szeptember 28-án, csütörtökön du. fél 3-kor lesz a Bíró Lajos Általános Iskolában a bibliai történetmondó versenyünk, melyen az iskola diákjai vesznek részt. Köszönettel vesszük, ha egy tányér süteményt hoznak az iskolába, hogy azzal tudjunk kedveskedni nekik.

 

Október 8-án, vasárnap a csejdi gyülekezetből Lőrinczi Lehel ad nálunk orgonahangversenyt. A befolyó adománnyal az orgonaművészi tanulásában szeretnénk segíteni, hogy vehessen magának otthonra egy elektromos orgonát, melyen gyakorolhat. Hallhattuk már többször is a templomunkban az orgonajátékát, segítsük őt, hogy legyen lehetősége gyakorolni.

 

Az imanaptárunk szerint a Pilisi gyülekezetért imádkoznak a megye gyülekezeteiben. Hordozzuk mi is imádságban a gyülekezetet és lelkipásztorát: Wisinger Dánielt!

 

A templom felülvilágító ablakait szeretnénk fóliázni, hogy óvjuk a templomot és a templomba járókat. A fóliázására eddig …............................- forint gyűlt össze, melyet hálás szívvel köszönünk. A kivitelezése kb. félmillió forint, melyhez kérnénk továbbra is a Testvérek jószívű adományát.

 

A gyülekezeti újság legfrissebb számából még van néhány darab, a kijáratnál vehetik magukhoz a Testvérek!

 

Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

 

 

 

Záróének a 471. dicséret, mely így kezdődik: „Fel barátim drága Jézus zászlaja alatt”. Utána a Szózatot énekeljük.