Hirdetés


2017. június 05.

 

PÜNKÖSDHÉTFŐ

 

 

 

Részvéttel jelentem, hogy 90 éves korában elhunyt Sima Nagy Istvánné sz. H. Gere Jolán asszonytestvérünk, aki a Rákóczi utcában lakott. Temetése pénteken 3 órakor lesz. Jelentették Botyánszki Tamásné sz. Nagy Klára 89 éves asszonytestvérünk halálát, aki a Gábor Áron utcában lakott. Temetése csütörtökön 3 órakor lesz. Isten adjon vigasztalást és megnyugvást a gyászoló Családoknak.

 

Szeretettel köszöntjük a kisgyermekkel érkezett Családot! Kosár Dávid és Szitkovics Evelin kislánya: Lia Alina részesül a keresztség szentségében. A keresztelésre készülve énekeljük a 329:2-t.

 

 

 

Heti alkalmaink:

 

 

 

Kedden du. 6 órakor házi imaóra és felnőttkonfirmáció

 

Csütörtökön du. 6 órakor bibliaóra

 

Pénteken du. fél 6-kor énekkari próba

 

Szombaton du. 5 órakor ifióra

 

Vasárnap 10 órakor tanévévzáró családi istentisztelet

 

 

 

Hálás szívvel köszönjük az úrvacsorai jegyek megajánlását, valamint Méh Sándornak a templom előtti virágládák beültetését. Isten áldja meg a buzgó Testvéreket!

 

Idén is szeretnénk megjutalmazni a református osztályok tanulói közül a legjobbakat. Gyülekezetünk alapítványa, a Hajnalcsillag Alapítvány karolta fel ennek az ügyét 4 évvel ezelőtt, és jutalmazza azt a tanulót, aki a tanulásban önmagához képest a legjobb eredményt mutatja fel; a gyülekezeti alkalmakon, áhítaton, istentiszteleten rendszeresen részt vesz, kiveszi a részét a közösségi munkából. Második osztálytól nyolcadik osztályig egy-egy diák jutalmazására van lehetőség az osztályfőnök ajánlása alapján, és a jutalmat a tanévzáró istentiszteleten, június 11-én adjuk át. Aki szívesen támogatja anyagilag is ezt az ügyet, a pénztárosunknál tudja adományát befizetni, melyet előre is köszönünk.

 

Több, mint 100 gyermek jelentkezett a református táborra, mely július 3 és 7 között zajlik majd a Buga iskolában. Ha valaki bármivel szívesen hozzájárul (süti, gyümölcs), kérjük, Szabóné Terikénél jelezze! Köszönjük szépen!

 

Gyülekezeti tábort szervezünk Kismarosra a július 14-16-i hétvégén, melyre eddig már 20-an jelentkeztek. A szállás a KISMAROS-Börzsönyligeti Gyermek- és Ifjúsági Táborban lesz. A tábor költsége 10 ezer forint/fő, plusz az utazási költség. A gyermekek kedvezménnyel vehetnek részt a táborban. Jelentkezni és érdeklődni a lelkipásztornál lehet.

 

A gyülekezeti háznál elkészült a fűtésszerelés, a gázszerelés, részint a csatornázás is. A padlók burkolása, és a beltéri ajtók megvásárlása következik, valamint szeretnénk a csatornázást befejezni, és a villanyszereléshez hozzálátni, hogy őszre elkészüljön a földszinti rész, és végre birtokba vehessük. Szeretnénk a Testvérek áldozatos anyagi hozzájárulását kérni, hogy a munkálatokkal ne kelljen leállni, mert az utolsó számla kifizetésével kiürült az építési kassza. Előre is köszönünk minden támogatást!

 

Az egyházmegyénk imanaptára szerint a Jászkarajenő-Törtel-i gyülekezetért imádkoznak az egyházmegye gyülekezeteiben. Hordozzuk mi is imádságban a gyülekezetet és lelkipásztorát: Sőreg Norbertet.

 

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a lelkipásztorunk egy kis gyülekezeti küldöttséggel Lévára utazott, és az ottani istentiszteleten vesznek részt.

 

Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

 

 

 

Záróének: A 397. dicséret, az első vers így kezdődik: „Ó, Sion ébredj”.

 

 

 

 

 

ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPET KÍVÁNUNK!