Hirdetés


2017. július 09.

Részvéttel jelentem, hogy kedden eltemettük Szanyó Bálintné Bódis Jolán 76 éves asszonytestvérünket, aki az Akácfa utcában lakott. Pénteken vettünk búcsút Kenderesi Istvánné Nádasdi Mária 83 éves asszonytestvérünktől, aki a Gyári úton lakott. Jelentették Fodor Jenő 92 éves férfitestvérünk halálát, aki Szigethalmon lakott. Temetése pénteken 11 órakor lesz a katolikus altemplomban. Isten adjon vigasztalást és megnyugvást a gyászoló Családoknak!

Heti alkalmaink:
Kedden du. 6 órakor imaóra
Szerdán du. fél 6-kor énekkari próba
Csütörtökön du. 6 órakor bibliaóra
Vasárnap 10 órakor istentisztelet

Isten iránti hálával mondhatjuk el, hogy igen jól sikerült az idei református tábor, melyen több mint 100 gyermek és közel 30 szolgáló munkatárs vett részt. Istené legyen érte a dicsőség! A munkatársaknak, segítőknek, és mindazoknak, akik anyagilag, vagy természetben támogatták a tábort pedig hálás köszönetünket fejezzük ki. A táborról a Dunamédia felvételt készített, amelyet majd augusztus 18-án lehet megnézni a városi televízióban.
Akik a gyülekezeti táborra jelentkeztek, a pénztárosunknál fizethetik be a részvételi díjat.
Az énekkar szintén július 14-én indul kárpátaljai fellépésre, imádkozzunk mindkét alkalomért, annak áldásáért. A két programon mintegy 50 gyülekezeti tagunk vesz részt, így a következő vasárnap létszámban kevesebben leszünk, de lélekben továbbra is együtt imádjuk Istent.
Idén presbiter- és gondnokválasztás lesz a gyülekezetben. Az egyházközség választójoggal rendelkező tagjai jelölhetnek presbitereket és gondnokot az egyházközség választójoggal rendelkező tagjai közül. A jelölést a Jelölő Bizottság tagjainál kell megtenni, szóban vagy írásban. A Bizottság névsorát az előtérben találják a Testvérek.
Az egyházmegyénk imanaptára szerint a makádi gyülekezetért imádkoznak az egyházmegye gyülekezeteiben. Hordozzuk mi is imádságban a gyülekezetet és lelkipásztorát: Halassy Ferencet.
Szeptember 2-án ismét sor kerül Alsónémediben az egyházmegye gyülekezeteinek találkozójára. Az egész napos programok mellett: főzés, sport, előadások meghallgatása, áhítat, lehetőség van más gyülekezetek életével való ismerkedésre. Mindenkinek szívből tudjuk ajánlani a részvételt. Aki érdeklődik iránta, Gondnok úrnál jelentkezzen.
A templom felülvilágító ablakait szeretnénk fóliázni, hogy a tűző naptól és az erős felmelegedéstől védjük a templomot és a gyülekezetet. Sajnos, hogy a környezetünkben olyan erős felmelegedés ment végbe, mely egyre jobban megviseli a templomban levőket. A kivitelezés költsége kb. félmillió forint, melyhez kérnénk a Testvérek jószívű adományát, mert még a nyáron szeretnénk a munkát elvégeztetni. Az adományokat előre is köszönjük!
Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Záróének: A 269. dicséret 2-5. verse, a második vers így kezdődik: „Öröktől fogva ismerte, hogy mire lesz szükségem”. Utána a Szózatot énekeljük.