Készült a Magyarországi Református Egyház megbízásából
Hit és erkölcstan...

Amit a hit és erkölcstan oktatásról tudni kell

1. Kiket érint?

Az Emberi Erőfonások Minisztériumának 20/2012. sz. rendelete alapján a 2015/16. tanévben már az 1-3. és az 5-7. évfolyamra járó diákok szülei választhatnak a kötelező erkölcstan, valamint a hit- és erkölcstan között.

2. A gyülekezet melyik iskolában végez hittanoktatást?

Bíró Lajos Általános Iskola
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 11.

Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola
2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 30/a.

3. Hol, hogyan és mikor történik a beíratás?

A Bíró Lajos Általános Iskolában és a Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskolában is
2015. április 16-án (csütörtök) 8.00-19.00 óra között, és 2015. április 17-én (péntek) 8.00-18.00 óra között
van rá lehetőség.

A Bíró Lajos Általános Iskola református osztályai és a hit- és erkölcstan

1. 1. Mi a „református” osztály?

A Bíró Lajos Általános Iskolában 1992 óta felmenő rendszerben működnek azok az osztályok, amelyek a Református Egyházzal szoros kapcsolatban állnak. Az osztályok az iskolai oktató-nevelő munkán túl a református osztályfőnökökön keresztül részesülnek keresztyén nevelésben. Heti egy alkalommal hétfőn fél 8-kor templomi áhítaton vesznek részt, de a hét többi napját is Bibliaolvasással. Imádsággal kezdik. A hittanóra az órarendhez illeszkedve hittanoktatók vagy lelkészek által kerül megtartásra. Ünnepi alkalmakon a diákok a gyülekezet közösségében szavalattal, énekkel szolgálnak, havonta egyszer családi istentiszteleten vesznek részt. A tanév során bibliaismeretei, bibliai történetmondó és rajzpályázaton vehetnek részt. A közösségi élet megerősítését szolgálja a közös kirándulás, a diákok által megtartott jótékonysági est, karácsonyi műsor stb.
Első renden a Református Egyház szertartása szerint megkeresztelt gyermekeknek és családjuknak nyújt segítséget a hitbeli neveléshez, de felekezettől függetlenül bárki beírathatja gyermekét, aki kész elfogadni a református osztály lelkiségét és egyetért annak célkitűzéseivel.

2. Református hittant csak a református osztályban tanulhatnak?

Nem, hanem minden olyan iskolás gyerek, akinek a szülője nyilatkozik arról, hogy az erkölcstan helyett a hit- és erkölcstant választja.

3. Ha nincs megkeresztelve...

Akkor is várjuk szeretettel a református hit-és erkölcstanra, mert a hittanóra választásának és látogatásának nem előfeltétele a keresztség.