Aktualitások

Presbiterválasztás 2017

Különleges egybeesés, hogy a reformáció 500. évében kerül sor ismét presbiterválasztásra, mivel a 2011-ben választott presbiterek megbízása idén december 31-én lejár.
Én először is szeretnék köszönetet mondani a presbitertársaimnak, akik hittel, hűséggel, odaadással végezték szolgálatukat. Isten áldja meg őket életükben, családjukban!
A presbiter a gyülekezet elöljárója, ezért egyházi törvényünk meghatározza meg, hogy kik is jelölhetők és választhatók az egyháztagok közül erre tisztségre:
„Egyházközségi tisztségekre csak olyan, az egyházközség választói névjegyzékében szereplő egyháztag választható, aki az Igéről, hitvallásainkról és az egyházi szolgálatokról kellő ismerettel rendelkezik és tiszta erkölcsben, józan életben és az egyház iránti hűségben és buzgóságban másoknak példaképül szolgál.”
Hogy történik a választás? Először jelölni kell a választói névjegyzékben szereplő egyháztagok közül az arra alkalmasokat és méltókat a Jelölő Bizottságnál. A Jelölő Bizottság tagjait istentiszteleten már bemutattuk, de emlékeztetőül álljon itt ismét a nevük és az elérhetőségük:
SZALKAY LÁSZLÓ LELKÉSZ 20/404-8336 szalkayl@gmail.com
MISKOLCZI IMRE ELNÖK 24/366-352
MÉSZÁROS ISTVÁNNÉ (ERZSI) 30/652-5423 meszierzso54@freemail.hu
NAGY MIKLÓSNÉ (HENI) 70/771-5953 pendel@freemail.hu
SZABÓ JÓZSEFNÉ (TERIKE) 70/456-8897 teri540310@freemail.hu
BASKI SÁNDOR 20/959-2000 baskisanyi71@gmail.com
Közülük bárkinél, akár telefonon, e-mailen, vagy szóban lehet a jelölést leadni. A beérkezett információkat a Bizottság bizalmasan kezeli.
A jelölés határideje: 2017. szeptember 14., éjfél.
Addig kell eldönteni, hogy kik azok a köztiszteletben álló, a gyülekezet sorsát szívén viselő egyháztagjaink, akikre nyugodt szívvel rá tudjuk bízni az elkövetkezendő 6 évre a gyülekezet vezetését!
A Presbitérium létszáma 16 fő, a pótpresbitereké minimum 4 fő. Presbiternek tehát 16 személyt lehet jelölni, vagy ennél kevesebbet. Pótpresbiternek viszont 4-et, de akár többet is.
A választást egyházközségi választói közgyűlésen tartjuk meg az istentisztelet után.
A választói közgyűlés időpontja: 2017. október 15.

Hívjuk és várjuk minden, a Választói Névjegyzékben szereplő Testvérünket, hogy vegyenek részt az istentiszteleten és a választáson. Nagyon fontos, hogy ezt a vasárnap délelőttöt odaszánjuk, hiszen az elkövetkezendő 6 évre választunk a vezetőséget!
Isten adjon bölcsességet az alkalmas jelöltek megtalálásához, és vezessen Szentlelkével bennünket a választás során!

Újabb képek

A kismarosi gyülekezeti családos hétvége képei is fölkerültek honlapunkra:

itt lehet megnézni

A kárpátaljai káőel pedig itt tekinthetóek meg:

2017 Énekkar kárpátalja

Fölkerültek honlapunkra a Refis tábor képei.

Itt lehet őket megnézni:

Refis tábor

Hálaadó hangverseny vágatlan hanganyaga

Letölthető honlapunkól a május 20-i Reformáció Emléknapi Hálaadó hangverseny vágatlan hanganyaga:

http://szszm-reformatus.hu/letoltes/20170520/20170520-Korustalalkozo.MP3

Nemzeti Összetartozás Napja

A Nemzeti Összetartozás Napján, amelyet június 5-én, Pünkösd hétfőjén tarottuk, a Lévai Református Egyházközség istentiszteletén Szalkay László tiszteletes úr igét hirdetett, ill. Kassai Gyula esperes-lelkipásztorral úrvacsorát osztott.

Az alkalom apropóján készült képek megtekinthetőek a honlpunkon: itt

 
Kérjük, aki teheti, adója 1 %-át ajánlja fel az Alapítványunknak, illetve Énekkarunknak! 
Hajnalcsillag Alapítvány 19185679-1-13
Szigetszentmiklósi Máté János Református Énekkar Közhasznú Egyesület 18714746-1-13
A Református Egyház technikai száma: 0066
Köszönjük szépen!